Thông báo tuyển sinh (CT/ Thạc Sĩ)

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

( CHỈ DÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG LIÊN KẾT )

I. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG THẠC SĨ

Du học sinh tham gia chương trình này khi đến Nhật, phải đóng học phí 1 năm và 6 tháng KTX. Sau khi đến Nhật Nhà trường và Công ty sẽ hỗ trợ xin việc làm thêm. Sau thời gian học tiếng, học sinh sẽ chuyên lên học thạc sĩ chuyên ngành công nghệ thông tin.              

1- ĐỐI TƯỢNG:  Trường phỏng vấn trực tiếp
Du học sinh đã tốt nghiệp tối thiểu Cao Đẳng tất cả các chuyên ngành.
Có năng lực và nhân cách đạo đức tốt, ham học học hỏi, không tiền án tiền sự.
2- SỐ LƯỢNG: 30 học viên
3- CHI PHÍ:

  • Học phí: 830.000 Yên.
  • Phí KTX: 200.000 Yên tương đương khoảng 40 triệu đồng.

Tuy nhiên nếu học viên có trình độ tiếng Nhật N3 trở lên hoặc tiếng Anh  IELT trên 6 sẽ được cấp học bổng

II. KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH

  • Ngày 15/07/2021 tiếp xúc và giới thiệu chương trình.
  • Ngày 15/08/2021 - 10/09/2021 Phỏng vấn.

Bài viết liên quan