Japanese Holiday Calendar 2020

Japanese Holiday Calendar 2020

Danh sách ngày nghỉ lễ Nhật Bản 2020
2020年1月1日 元日 Nguyên đán
2020年1月13日 成人の日 Ngày thành nhân
2020年2月11日 建国記念の日 Ngày kỷ niệm lập quốc
2020年3月20日 春分の日 Ngày xuân phân
2020年4月29日 昭和の日 Ngày Showa (Chiêu Hòa)
2020年5月3日 憲法記念日 Ngày kỷ niệm hiến pháp
2020年5月4日 みどりの日 Ngày cây xanh
2020年5月5日 こどもの日 Ngày thiếu nhi
2020年5月6日 振替休日 Ngày nghỉ bù
2020年7月20日 海の日 Ngày biển
2020年8月11日 山の日 Ngày núi
2020年9月21日 敬老の日 Ngày kính lão
2020年9月22日 秋分の日 Ngày thu phân
2020年10月12日 体育の日 Ngày thể dục
2020年11月3日 文化の日 Ngày văn hóa
2020年11月23日 勤労感謝の日 Ngày cảm tạ cần lao
2020年12月23日 天皇誕生日 Ngày sinh nhật thiên hoàng